SEO Granskning - SEO Audit

Vi utför SEO Gransking av hemsidor. Det kallas ävan SEO Audit.


Sökmotoroptimeringsgransking eller SEO granskning innebär att vi testar din hemsida och hur bra den rankar på t.ex. Google.

SEO Granskningen görs under ca två timmar och vi redovisar efter det en lista på saker som visar varför hemsidan inte rankar så bra och vad som kan få den att ranka bättre. 

Att öka sin organiska trafik är ett konstnadseffektivt sätt för ett företag att öka sin försäljning på. Sökmotoroptimering är en extremt viktig bit av en hemsidas funktion och försäljningsframgång. Vi ser till att rätt besökare och rätt köpare hittar din hemsida när de söker efter produkter eller tjänster på nätet.

Kontakta oss för att få er hemsida SEO granskad och öka er försäljing utan dyr annonsering.

  • Engångskostnad 5000:- för en SEO Granskning av en hemsida mellan 1-100 sidor.
  • Engångskostnad 7500:- för en SEO Granskning av en hemsida mellan 101-500 sidor.
  • Engångskostnad 12000:- för en SEO Granskning av en hemsida mellan 501-5000 sidor.
  • Offert för hemsidor mellan 5001-xxx sidor.Vi arbetar med Sökmotoroptimering i tre steg:

  1. I steg ett gör en SEO Granskning 
  2. I steg två arbetar vi med hemsidan och yttre faktorer med en Sökmotoroptimering
  3. I steg fyra arbetar vi långsiktigt med att förbättra och behålla ranking med Aktiv SEO