Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är ett område som blir alltmer viktigt för våra kunder.

Vi arbetar med Sökmotoroptimering i tre steg:

  1. I steg ett gör en SEO Granskning 
  2. I steg två arbetar vi med hemsidan och yttre faktorer med en Sökmotoroptimering
  3. I steg tre arbetar vi långsiktigt med att förbättra och behålla ranking med Aktiv SEO

Vi bygger hemsidor som är optimerade och kodade enligt gällande och nya sökmotoroptimeringsregler.
Vi kan även hjälpa våra kunder att kontinuerligt bibehålla en hög position på till exempel Google med Aktiv SEO.
Dessutom arbetar vi med SEO Granskning eller SEO Audit.

Sökmotoroptimering kallas olika sätt att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar på sökmotorer.

Eftersom sökmotorernas rangordning av webbplatser sker automatiskt har det uppkommit olika sätt att utforma/koda webbplatsen för att få en mer framträdande plats.

Sökmotorerna strävar efter att belöna saker som är till nytta för besökaren d.v.s relevant information, unikt material, användarvänlighet och rätt utformning/kod. Sökmotoroptimering handlar om att fokusera på dessa egenskaper.

Google, som anses vara den viktigaste sökmotorn att optimera för, använder sig av en algoritm som kallas PageRank för att mäta vilken status en viss sida har på nätet.

Vi har specialiserat oss på att optimera företags webbkommunikation: hur de ska kunna synas bättre i sökmotorerna. Vi arbetar med strategi och utveckling men även operativt med webbteknik direkt på hemsidor.

Vi arbetar även som konsult i frågor om:

  • Domänval.
  • Länkning till siten.
  • Relevant innehåll på siten.
  • Webbkampanjer.
  • Internetannonsering.